Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Flytende Delivery System

Funksjonen til LDS ™ Flytende Delivery System er å levere 100% væske til ekspansjonsventiler for å forbedre systemytelsen for systemer som har lange flytende linjer eller dimensjonering problemer, tap av kapasitet eller andre problemer som ligger med lave kjølemengder og dårlig oljeretur ved lave kondenserende temperaturer.

.875-bølge-158-auto-bypass1.8c

I varmere klima, eliminering av flashgass på grunn av solforsterkninger. Prosentandelen av besparelser som er oppnådd, avhenger av det nåværende kjølesystemets effektivitetsnivå og geografiske beliggenhet. Ytterligere besparelser oppnås når systemer har lange væskelinjer, eller hvis væskelinjene stiger mer enn 3 m (10 ′).

flytende leveringssystem
TRENGER HJELP? Klikk her for online hjelp